English

ورزشهایی بسیار مفید و ساده که به صورت نشسته بر روی صندلی انجام می شوند و نیاز به استفاده از هیچ وسیله خاصی ندارند.  

ورزشهایی بسیار مفید و ساده که به صورت نشسته بر روی صندلی انجام می شوند و نیاز به استفاده از هیچ وسیله خاصی ندارند.

ورزشهایی ساده جهت پیشگیری از پوکی استخوان و عدم تحر ک در افراد سالمند  

ورزشهایی بسیار ساده در افراد سالمند در حالت ایستاده جهت پیشگیری از پوکی استخوان و عدم تحرک

یوگا روشی مفید در پیشگری از دردهای راجعه از گردن و شانه  

www.drdadian.com/images/docs/files/000000/nf00000035-1.flvورزشهای مفید در پیشگیری از دردهای مکانیکال گردن و شانه در قالب یوگا

کمردردهای مکانیکال

یکی از شایعترین علل کمردردهای مکانیکال اختلالات مفصل ساکرو ایلیاک می باشد.در بسیاری از منابع علمی تا بیش از ۶۰ درصد کمر دردها مرتبط با این بخش می باشد. مفصل ساکرو ایلیک در واقع مفصلی است که با اتصال استخوانهای نیم لگن با استخوان ساکروم یا همان خاجی در قسمت عقب لگن و در قائده کمر ایجاد می شود.
کمردردهای مکانیکال
۰

ارزیابی سطح هوشیاری بیمار

روش ارزیابی سطح هوشیاری بیماران با استفاده از روش رنچو لس آمیگوس