کمردردهای مکانیکال
با منشاء مفصل استخوان خاجی
یکی از شایعترین علل کمردردهای مکانیکال اختلالات مفصل ساکرو ایلیاک می باشد.در بسیاری از منابع علمی تا بیش از ۶۰ درصد کمر دردها مرتبط با این بخش می باشد. مفصل ساکرو ایلیک در واقع مفصلی است که با اتصال استخوانهای نیم لگن با استخوان ساکروم یا همان خاجی در قسمت عقب لگن و در قائده کمر ایجاد می شود.
تاریخ انتشار : جمعه ۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۰۰
کمردردهای مکانیکال
 
یکی از شایعترین علل کمردردهای مکانیکال اختلالات مفصل ساکرو ایلیاک می باشد.در بسیاری از
از آنجایی که علل ایجاد کمر دردهای مکانیکال به غیر از فتق دیسک می تواند دلایل متعدد دیگری نیز داشته باشد لذا توصیه می شود یک معا ینه دقیق کلینیکال و بالینی از بیمار به عمل آید.
منابع علمی تا بیش از ۶۰ درصد کمر دردها مرتبط با این بخش می باشد. مفصل ساکرو ایلیک در واقع مفصلی است که با اتصال استخوانهای نیم لگن با استخوان ساکروم یا همان خاجی در قسمت عقب لگن و در قائده کمر ایجاد می شود.این مفصل با آ نکه حرکت بسیار ظریفی در حدود ۳-۵ درجه یا ۲۶ میلیمتر دارد ولی نقش به سزایی در راه رفتن بدون مشکل و عادی انسان دارد بطوریکه با کو چکترین اختلال در این بخش حرکت بیمار دچار تغییرات بیو مکانیکی قابل تو جهی می شود که در نهایت منجر به ایجاد کمردرد و دردهای تیر کشنده به اندامهای تحتانی با الگوئی بسیار شبیه به فتق دیسکهای کمری میشود که در اغلب موارد اشتباهاً به عنوان فتق دیسک کمری بیمار تحت عمل جراحی قرار می گیرد.


با وجود آ نکه بیمار یک ام آر آی مثبت به نفع فتق دیسک یا دیسکهای کمری داشته باشد ولی این نمی تواند قطعاً دلیل بر آن باشد که علت کمر درد بیمار صرفاً همان
در صورت تشخیص اختلال در مفصل ساکرو ایلیاک به عنوان یک عامل بسیار شایع در بروز این دسته از کمر دردها، روشهای درمان قطعی بسیار ساده،کم هزینه، غیر تهاجمی و بدون هر گونه عوارض جانبی وجود خواهد داشت.
فتق دیسک کمری است و به مفهوم دیگر ام آر آی بیمار نمی تواند به تنهایی و بدون معاینات بالینی و کلینیکال ثابت کننده علت قطعی کمردرد باشد.
از آنجایی که علل ایجاد کمر دردهای مکانیکال به غیر از فتق دیسک می تواند دلایل متعدد دیگری نیز داشته باشد لذا توصیه می شود یک معا ینه دقیق کلینیکال و بالینی از بیمار به عمل آید.

در صورت تشخیص اختلال در مفصل ساکرو ایلیاک به عنوان یک عامل بسیار شایع در بروز این دسته از کمر دردها، روشهای درمان قطعی بسیار ساده،کم هزینه، غیر تهاجمی و بدون هر گونه عوارض جانبی وجود خواهد داشت.

بیماران باید توسط یک فیزیوتراپیست ماهر در درمان این نوع کمردردها، مورد ارزیابی و معا ینه قرار گیرند و سپس بعد از ثابت شدن این نوع اختلالات، مراحل درمانی آغاز میشود. این درمانها که کا ملاً استوار بر انجام تکنیکهایی با استفاده از دستهای هوشمند و توانمند یک فیزیو تراپیست متخصص در این حوزه میباشد، در اغلب موارد حتی بدون استفاده از تجهیزات درمانی الکترونیکی صورت می پذیرد.

کد مطلب: 30
Share/Save/Bookmark