پوکی استخوان و شکستگی مهره های کمری
شکستگیهای مهره های کمری در افراد مسن که دچار پوکی استخوان شده اند یکی از مشکلا ت شایع در کاهش تحرک در افراد سالمند می باشد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۳
 
شکستگیهای مهره های کمری در افراد مسن که دچار پوکی استخوان شده اند یکی از مشکلا ت شایع در کاهش تحرک در افراد سالمند می باشد. کا هش تراکم استخوان به ویژه در خانمها پس از دوران یا ئسگی به دنبال تغییرات هورمونی آغاز می شود،در صورت عدم درمان منجر به پوکی شدید استخوانها و به خصوص در استخوانهای پهن مثل ستون فقرات می شود. در مواردی این کاهش تراکم استخوان در حدی شدید است که با یک عطسه و یا یک سرفه می تواند منجر به شکستگی شود. از اینرو درمان پوکی استخوان یکی از اولویتهای درمانی در افراد سالمند و یا افرادی که زود هنگام دچار پوکی استخوان می شوند می باشد. به طور کلی کاهش تراکم استخوان می تواند ازیک کمبود ویتامین دی آغاز شود و به آرامی پیشرفت نماید. شکستگیهای حاصل به دنبال این کاهش تراکم می تواند باعث آسیب شدید به نخاع شود و حتی گاهی به عدم تحرک کامل بینجامد. با توجه به شرایط بیمار گاهی جراحی میتواندکمک بزرگی به کاهش فشار مهره های شکسته بر روی عناصر عصبی بنماید. گاهی دادن یک کرست کمری سخت به بیمار یکی از روشهای مناسب درمانی میتواندباشد.
کد مطلب: 33
Share/Save/Bookmark