التهاب و درگیری تاندون عضلات ناحیه خارجی آرنج
Tennis Elbow
التهاب و درگیری تاندون عضلات اکستانسور دست در حاشیه خارجی آرنج که یکی از شایع ترین درگیری های عضلانی می باشد در برخی مشاغل نظیر دندان پزشکی به دلیل نوع کار آنها بسیار شیوع بالایی دارد. این بیماری که در بیشتر در تنیس بازان دیده میشد ابتدا به نام التهاب آرنج تنیس بازان "تنیس البو" نام گرفت ولی در بسیاری از مشاغل و یا در بسیاری از موقعیت های ساده این عارضه به دنبال کشیدن ناگهانی یک بار سنگین و یا بلند کردن یک جسم با وزن بالا و یا افرادی که در وضعیت های خاص از دست خود استفاده میکنند, ایجاد میشود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۵۶
التهاب و درگیری تاندون عضلات ناحیه خارجی آرنج
 
التهاب و درگیری تاندون عضلات اکستانسور دست در حاشیه خارجی آرنج که یکی از شایع ترین درگیری های عضلانی می باشد در برخی مشاغل نظیر دندان پزشکی به دلیل نوع کار آنها بسیار شیوع بالایی دارد. این بیماری که در بیشتر در تنیس بازان دیده میشد ابتدا به نام التهاب آرنج تنیس بازان "تنیس البو" نام گرفت ولی در بسیاری از مشاغل و یا در بسیاری از موقعیت های ساده این عارضه به دنبال کشیدن ناگهانی یک بار سنگین و یا بلند کردن یک جسم با وزن بالا و یا افرادی که در وضعیت های خاص از دست خود استفاده میکنند, ایجاد میشود.

التهاب این تاندون در حاشیه خارجی آرنج با تورم و درد شدید همراه است که در اغلب موارد قدرت دست مریض را به طور چشمگیری کاهش میدهد. در ابتدا بیمار احساس درد شدیدی در حاشیه خارجی آرنج داشته و پس از مدت کوتاهی آن ناحیه دچار تورم میگردد. در فاز اولیه چسبندگی به کپسول و لیگامانهای اطراف مفصل ایجاد نمیشود ولی چنانچه درمان به موقع آغاز نشود به مرور چسبندگی ایجاد شده و توأم با حرکت درد تشدید میشود. گاهی این بیماری علت ثانویه یک فشار بر روی ریشه های اعصاب در مهره های گردنی بوده و وجود فشار بر روی این ریشه ها در مهره های C5-C6 گردن میتواند منجر به ایجاد تنیس البو گردد.


در این صورت باید درمان به صورت چند جانبه انجام شود. بدین معنی که به طور همزمان هم باید فشار از روی ریشه های گردن برداشته شده و هم به صورت موضعی روی محل التهاب و چسبندگی درمان صورت پذیرد.


درمان این مشکل با فیزیوتراپی به موقع میسر میباشد. استفاده از داروهای ضد التهابی و همچنین تزریق کورتون به کاهش التهاب ناحیه آرنج کمک میکند و درمان با فیزیوتراپی به موقع که شامل درمان های دستی و دستگاهی میباشد آغاز میشود. اگر بیمار به موقع مراجعه نکند درمان آن کمی دشوار میگردد و در مواردی که ثانویه به درگیری ریشه های اعصاب گردنی C5-C6 میباشد میبایست فشار از آن ناحیه کاملا برداشته شود تا یک درمان موفق صورت پذیرد.

      
کد مطلب: 18
Share/Save/Bookmark