ورزشهایی بسیار مفید و ساده که به صورت نشسته بر روی صندلی انجام می شوند و نیاز به استفاده از هیچ وسیله خاصی ندارند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۰
ورزشهایی بسیار مفید و ساده که به صورت نشسته بر روی صندلی انجام می شوند و نیاز به استفاده از هیچ وسیله خاصی ندارند.
کد مطلب: 40
Share/Save/Bookmark