رنچو لس آمیگوس
ارزیابی سطح هوشیاری بیمار
ارزیابی سطح هوشیاری بیماران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۲۵
روش ارزیابی سطح هوشیاری بیماران به دنبال آسیبهای مغزی ناشی از ضرابات بر اساس روش رنچو لس آمیگوس اسکیل

در این روش هشت سطح تعریف
ارزیابی سطح هوشیاری بیمار
میشود.
1.بدون پاسخ بیمار سطح یک اطلاق میشود.
2.سطوح پاسخگویی کاهش یافته سطح دو و سه اطلاق میشود.
3.سطوح گیج بودن بیمار سطوح چهار,پنج و شش اطلاق میشود.
4.سطوح پاسخ دهی منا سب,خود به خود و از روی درک و قصد بیمار سطوح هفت و هشت نامیده میشود.
کد مطلب: 25
Share/Save/Bookmark